Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Regulamin Wydawniczy Ginekologii i Położnictwa medical project

Ginekologia i położnictwo medical project jest oficjalnym, recenzowanym czasopismem medycznym: Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, publikującym oryginalne prace naukowe (doświadczalne, kliniczne, laboratoryjne), poglądowe i kazuistyczne (opis przypadku) z dziedziny ginekologii i położnictwa. Ponadto publikuje listy do Redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, a także komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Ginekologia i położnictwo medical project ukazuje się 4 razy w roku. Artykuły są także dostępne na stronie www.medicalproject.com.pl. Czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus i MNISW. Redakcja przyjmuje do druku prace w języku polskim, angielskim ze streszczeniami i słowami kluczowymi w języku polskim, angielskim Ginekologia i położnictwo medical project publikuje prace w wersji dwujęzycznej. W przypadku gdy praca nie jest przetłumaczona przez Autora Redakcja zapewnia tłumaczenie tekstu. Redakcja Ginekologia i położnictwo medical project kieruje się generalnymi zasadami zawartymi w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje od autorów badań, których wyniki mają ukazać się na łamach Ginekologia i położnictwo medical project przestrzegania zawartych w niej praw. Autorzy prac wykorzystujących modele zwierzęce zobowiązani są do przestrzegania zasad formułowanych przez Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing, and Education przyjętych przez New York Academy of Sciences Adhoc Committee on Animal Research. Wszelkie prace zgłaszane do publikacji, wymagające zgody Komisji Etycznej, odpowiedniej do lokalizacji terytorialnej, powinny zawierać takową zgodę. Wskazane jest załączenie kopii wyżej wymienionego dokumentu do złożonej pracy.

 

Szczegółowe informacje dla Autorów i Recenzentów - POBIERZ  *pdf.


UWAGA!!! Autorzy proszeni są o przestrzeganie regulaminu publikacji prac. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegać ocenie recenzentów.


Kontakt z Wydawcą Ginekologii i położnictwa medical project:


Wydawnictwo SALVE / itMedical Sp. z o. o.

ul. Słodka 20 | 43-300 Bielsko-Biała

Biuro: ul. Wita Stwosza 6A/1 | 43-300 Bielsko-Biała

tel./fax 33 499 97 87

mail: salve@itmedical.pl