Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

4/2013

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Postępowanie kliniczne w stanie przedrzucawkowym i rzucawce

Autor: DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, DOMINIK DŁUSKI, ANITA CHARA, MICHAŁ KORZENIEWSKI, JAN OLESZCZUK

Slowa kluczowe: ciąża, stan przedrzucawkowy, rzucawka, zespół HELLP

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 182 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Poród przedwczesny – aktualne sposoby postępowania

Autor: ELŻBIETA PONIEDZIAŁEK-CZAJKOWSKA, RADZISŁAW MIERZYŃSKI, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, DARIUSZ SZYMULA, JAN OLESZCZUK

Slowa kluczowe: pród przedwczesny, leczenie porodu przedwczesnego, tokolityki

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Ciąża ektopowa – zagrożenia

Autor: TOMASZ OPALA, JOANNA NIEPSUJ-BINIAŚ

Slowa kluczowe: ciąża ektopowa, śmiertelność, leczenie

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 125 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Czynniki wpływające na spontaniczne powstawanie bliźniąt dwuzygotycznych – wiek matki

Autor: WITOLD MALINOWSKI, KATARZYNA SZCZERBA

Slowa kluczowe: ciąża bliźniacza dwuzygotyczna, etiologia, wiek kobiety

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Metody fizykalne łagodzące następstwa episiotomii– przegląd piśmiennictwa

Autor: MAGDALENA WEBER-RAJEK, KATARZYNA CIECHANOWSKA-MENDYK

Slowa kluczowe: episiotomia, metody fizykalne

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Wartość oznaczeń HE4 we wczesnej diagnostyce raka jajnika

Autor: KRZYSZTOF KUŁAK, GRZEGORZ POLAK, WIESŁAWA BEDNAREK, KAROLINA FRĄSZCZAK, JAN KOTARSKI

Slowa kluczowe: HE4, CA 125, Rak jajnika, ROMA

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 130 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Medycyna chińska w okresie okołomenopauzalnym

Autor: AGNIESZKA DROSDZOL-COP, MAŁGORZATA MOLENDA, MARIUSZ MOLENDA, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA

Slowa kluczowe: medycyna chińska; akupunktura; menopauza; okres okołomenopauzalny

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Wybrane psychologiczne aspekty życia par małżeńskich w kontekście przyczyn niepłodności

Autor: ANETA LIBERA, MARTA MISIUDA, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK

Slowa kluczowe: niepłodność; problemy psychologiczne

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 144 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Kwalifikacje zawodowe położnych a standard opieki okołoporodowej

Autor: DOMINIKA KRÓWKA, AGNIESZKA ŻUR

Slowa kluczowe: standard opieki okołoporodowej, ciąża, poród, położna

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 206 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2013

Artykuł: Prenatalna diagnoza braku przewodu żylnego – opis przypadku

Autor: ANNA WÓJTOWICZ, ZBIGNIEW KORDON, HUBERT HURAS

Slowa kluczowe: agenezja przewodu żylnego, diagnostyka prenatalna, ultrasonografia

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 459 KB