Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

1/2007

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Artykuł: Zabieg cięcia cesarskiego na wyłączne życzenie rodzącej

Autor: Joanna Haberko / Katedra Prawa Cywilnego Handlowegi i Ubezpieczeniowego , Poznań/

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 114 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Artykuł: Sprawozdanie z X Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej PTG

Autor: Urszula Sioma-Markowska

Slowa kluczowe: Sympozjum, Symposium

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 98 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Artykuł: Kontaminacja wody i wskaźnik infekcji w porodach w wodzie

Autor: Thoni A., Mroczka W., Moroder L.

Slowa kluczowe: poród w wodzie, skażenie bakteryjne wody, wskaźnik infekcji noworodków, labour in water, bacterial contaminationof water, neonates' infection index

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 314 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Artykuł: Sposób porodu a czas od ostatniego cięcia cesarskiego z uwzględnieniem powikłań

Autor: Joanna Mazurek-Kantor, Włodzimierz Sawicki, Beata Osuch, Beata Śpiewankiewicz, Jerzy Stelmachów /Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych, Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, poród po cięciu cesarskim, cesarean section, birth after cesarean section

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 244 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Artykuł: Sposób porodu w zależności od wskazań do poprzedniego cięcia cesarskiego

Autor: Jolanta Mazurek - Kantor, Beata Osuch, Beata Śpiewankiewicz, Włodzimierz Sawicki, Jerzy Stelmachów/Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie/

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, poród po cięciu cesarskim, cesarean section, delivery after cesarean section

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 307 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Artykuł: Cięcie cesarskie na życzenie-trudny problem medyczny, etyczny i prawny

Autor: Sławomir Suchocki, Przemysław Piec, Anna Łuszczyńska

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie na życzenie, wskazania medyczne, powikłania, cesarean section on demand, medical indications, complications

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Artykuł: Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej lekarza w medycynie perinatalnej

Autor: Stefan Jaworski/Klinika Ginekologii AM w Białymstoku/

Slowa kluczowe: błąd lekarski, odpowiedzialność karna lekarza, medical error, doctor's criminal liability

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Artykuł: Cięcie cesarskie - korzyści i zagrożenia

Autor: Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, korzyści, zagrożenia, aspekt prawny, cesarean section, benefits, risks, legal aspect

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 2022 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2007

Artykuł: Cięcie cesarskie na przełomie XX i XXI wieku - aktualne problemy

Autor: Sławomir Suchocki, Przemysław Piec

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, powikłania, cięcie cesarskie na życzenie, cesarean section, complications, cesarean section on request

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB