Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

3/2011

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II

Autor: MAGDALENA MICHALAK, DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JAN OLESZCZUK

Slowa kluczowe: poronienie nawykowe, przyczyny, diagnostyka, leczenie

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Ciężkie krwotoki poporodowe po porodach drogami natury oraz po cięciu cesarskim

Autor: JAN OLESZCZUK, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, DARIUSZ SZYMULA, BEATA MARCINIAK, MAGDALENA MICHALAK, ANNA MICHAŁOWSKA

Slowa kluczowe: krwotok poporodowy, poród drogami natury, cięcie cesarskie, czynniki ryzyka, profilaktyka, leczenie

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 256 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Stężenie glikodeliny A w surowicy krwi i popłuczynach z jamy macicy u kobiet z hiperandrogenemią diagnozowanych z powodu niepłodności małżeńskiej

Autor: WOJCIECH SZANECKI, PIOTR SKAŁABA

Slowa kluczowe: niepłodność żeńska, błona śluzowa macicy, markery biologiczne, białko genu PAEP, glikodelina A

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 189 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Czynniki pozamedyczne i przeszłość położnicza a sposób ukończenia ciąży po przebytym cięciu cesarskim

Autor: ADAM CIEMINSKI

Slowa kluczowe: przebyte cięcie cesarskie, czynniki pozamedyczne, przeszłość położnicza, próba porodu

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 136 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Operacja cięcia cesarskiego – jaką metodą w zasadzie operujemy

Autor: KRZYSZTOF CZAJKOWSKI

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, technika wykonania

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Znaczenie czynnika szyjkowego w etiopatogenezie porodu przedwczesnego

Autor: GRZEGORZ KRASOMSKI

Slowa kluczowe: niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa, obciążony wywiad położniczy, TAC, wyniki położnicze

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Występowanie raka jajnika w środowisku miejskim i wiejskim

Autor: WOJCIECH GUZIKOWSKI, AGATA PARDEJ, HANNA MOTAK-POCHRZĘST

Slowa kluczowe: witamina D, rak jajnika

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Ocena zastosowania 3D Power Doppler oraz Ca-125 u śląskich kobiet z łagodnymi guzami jajnika

Autor: ANETA WALASZEK-GRUSZKA, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA

Slowa kluczowe: 3 D Power Doppler, Ca-125, ultrasonografia trójwymiarowa, guzy jajnika

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Medyczne i psychologiczne aspekty cięcia cesarskiego

Autor: ALFRED REROŃ, ANDRZEJ JAWOROSKI

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, czynniki ryzyka, położnicze powikłania porodu

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 146 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Rola kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w ciąży. Jaką dawkę stosować?

Autor: KRZYSZTOF KAMIŃSKI, EWA WIETRAK, MARTA POPIEL

Slowa kluczowe: kwasy tłuszczowe omega-3, kwas dokozaheksaenowy (DHA), ciąża, dzieci, wytyczne

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 234 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2011

Artykuł: Znaczenie kliniczne wykrycia wady serca pod postacią Zespołu Fallota w badaniach prenatalnych

Autor: ANNA TOPORSKA, AGATA WŁOCH, STANISŁAW WŁOCH, JACEK MAGNUCKI, AGNIESZKA KOBIOŁKA, KRZYSZTOF SODOWSKI, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA

Slowa kluczowe: zespół Fallota, diagnostyka prenatalna, echokardiografia płodowa

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 200 KB