Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

2/2011

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Mięśniaki macicy jako przyczyna powikłań ciąży i porodu.

Autor: ALFRED REROŃ, KATARZYNA POŚPIECH-GĄSIOR, TOMASZ PISKORZ

Slowa kluczowe: mięśniaki, ciąża, poród, miomektomia

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Krytyczne wartości TNF-alfa oraz IL-1-beta w ocenie ryzyka przedwczesnego pęknięcia błon płodowych.

Autor: HUBERT HURAS, REROŃ ALFRED, KRZYSZTOF RYTLEWSKI, ANNA WÓJTOWICZ, KATARZYNA KUŚMIERSKA, ROBERT JACH, MAREK SAJEWICZ

Slowa kluczowe: TNF-alfa, Interleukina-1-beta, przedwczesne pęknięcie pęcherza owodniowego

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Postępowanie w wewnątrzmacicznym zahamowaniu wzrostu płodu

Autor: PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI, AGNIESZKA PIĘTA-DOLIŃSKA

Slowa kluczowe: wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, postępowanie

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym

Autor: JERZY SIKORA, IGOR BAKON, TOMASZ DEMBNICKI

Slowa kluczowe: czynniki infekcyjne, ciąża, poronienie, poród przedwczesny

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 178 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Elastografia w ocenie szyjki macicy

Autor: KRZYSZTOF PREIS, MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUND

Slowa kluczowe: elastografia, indukcja porodu, poród przedwczesny, szyjka macicy, ultrasonografia

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Zespół antyfosfolipidowy w przebiegu ciąży

Autor: STEFAN SAJDAK, AGATA PALUCH, MAŁGORZATA KAMPIONI, KATARZYNA WÓJCICKA

Slowa kluczowe: zespół antyfosfolipidowy, ciąża, poronienia, ograniczone wzrastanie płodu wewnątrzmaciczne, stan przedrzucawkowy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 330 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Prowadzenie ciąży i porodu u płodów z wybranymi wadami wrodzonymi w aspekcie terapii wewnątrzmacicznej

Autor: MARIUSZ GRZESIAK, DOROTA NOWAKOWSKA, PIOTR HINCZ, JAN WILCZYŃSKI

Slowa kluczowe: ciąża, wada płodu, postępowanie położnicze, wewnątrzmaciczna terapia płodu

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 164 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Analiza wskazań do cięcia cesarskiego w ostatnich dwudziestu latach

Autor: RYSZARD CZAJKA, ANDZREJ TORBE, RAFAŁ RZEPKA, SEBASTIAN KWIATKOWSKI, WIOLETTA MIKOŁAJEK-BEDNER, MICHAŁ MICHALCZYK, KAZIMIERZ KOWALSKI, EWELINA CHŁAPOWSKA, MAGDALENA ŁODZIATO-KHEDER, MAŁGORZATA SOKOŁOWSKA, AGNIESZKA JAROSZEWICZ, OLIWIA MARCINKIEWICZ, MARTA ZAPAŁOWSKA,
AGATA ŚWISZCZOWSKA, JOANNA LEWANDOWSKA, JOANNA LEBDOWICZ

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, wskazania, powikłania ciąży i porodu

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 440 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Stare i nowe powikłania matczyne po cięciu cesarskim

Autor: MACIEJ JÓŹWIK, MARCIN JÓŹWIK, PAWEŁ SZYMANOWSKI, MICHAŁ JÓŹWIK

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, czynniki ryzyka, kolejne cięcie cesarskie, położnicze powikłania porodu, placentacja

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Infekcje narządów moczowo-płciowych u kobiet i mężczyzn leczonych z powodu niepłodności

Autor: JERZY SIKORA, IGOR BAKON, TOMASZ DEMBNICKI

Slowa kluczowe: zakażenie, niepłodność, poronienie, poród przedwczesny

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 185 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Kwas foliowy czy metafolina w świetle Evidence Based Medicine

Autor: AGNIESZKA DROSDZOL-COP, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA

Slowa kluczowe: kwas foliowy, metylotetrahydrofolian, reduktaza metylenotetrahydrofolianowa, wady cewy nerwowej

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 121 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2011

Artykuł: Ocena przydatności preparatu Dianatal podczas porodu drogami natury

Autor: ZESPÓŁ OCENIAJĄCY
Prof. dr hab. med. Ryszard Poręba (Tychy), Prof. dr hab. med. Tomasz Paszkowski (Lublin)
Prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś (Warszawa), Prof. dr hab. med. Zbigniew Celewicz (Szczecin

Slowa kluczowe:

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 99 KB