Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

3/2010

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2010

Artykuł: Leczenie zespołu policystycznych jajników

Autor: DOROTA SZYDLARSKA, MARCIN DĘBSKI, WIESŁAW GRZESIUK, EWA BAR-ANDZIAK
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Slowa kluczowe: zespół policystycznych jajników, hirsutyzm, brak owulacji, polycystic ovary syndrome, hirsutism, lack of ovulation

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 137 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2010

Artykuł: Opinie kobiet rodzących na temat możliwości wyboru cięcia cesarskiego bez wskazań medycznych – na życzenie/żądanie

Autor: WOJCIECH GUZIKOWSKI(1,2), HANNA MOTAK-POCHRZĘST(3), DOROTA KUDAŚ(1)
(1) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr. S. Mossora w Opolu, Oddział Patologii Ciąży z Blokiem Porodowym
Ordynator: dr n. med. Wojciech Guzikowski
(2) Instytut Położnictwa, Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
Dyrektor Instytutu: dr n. med. Wojciech Guzikowski
(3) SP ZOZ w Strzelcach Opolskich Szpital, Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Ordynator: lek. med. Andrzej Banyś

Slowa kluczowe: wskazania do cięcia cesarskiego, cięcie cesarskie „na życzenie”., cesarean section on-request, vaginal delivery, patient’ opinion, anxiety of pain.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2010

Artykuł: Powikłania po amniopunkcji – analiza odczuwania bólu

Autor: AGNIESZKA SIEDLECKA, KATARZYNA CIACH, MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUND, KRZYSZTOF PREIS
Katedra Perinatologii Klinika Położnictwa, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Preis, prof. UM

Slowa kluczowe: amniopunkcja gentyczna, powikłania, ból., genetic amniocentesis, complications, pain.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 278 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2010

Artykuł: Rola infekcji Helicobacter pylori w etiologii uporczywych nudności i wymiotów ciężarnych (badanie przeprowadzone na populacji polskich kobiet)

Autor: JOANNA TLOLKA(1), TOMASZ FUCHS(1), MONIKA BIERNAT(2), JOANNA SZYMKOWIAK(1), KIREKI OMANWA(1), MARIUSZ ZIMMER(1), DOMINIK MARCINIAK(3)
(1) II Katedra i Klinika Ginekologii Położnictwa i Neonatologii AM we Wrocławiu
Kierownik: dr hab. n. med. Mariusz Zimmer, prof. AM
(2) Katedra i Zakład Mikrobiologii AM we Wrocławiu
Kierownik: dr hab. Grażyna Gościniak, prof. AM
(3) Katedra i Zakład Technologii i Postaci Leku AM we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. Janusz Pluta

Slowa kluczowe: Helicobacter pylori, nudności i wymioty, niepowściągliwe wymioty ciężarnych., Helicobacter pylori, nausea, vomiting, hyperemesis gravidarum.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2010

Artykuł: Małopłytkowość w czasie ciąży

Autor: ANDRZEJ SERAFIN (1),DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ (2),MAREK JAWORNIK(1)
(1) Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu
Kierownik: dr n. med. Marek Jawornik
(2) Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk

Slowa kluczowe: małopłytkowość, ciąża, liczba płytek, powikłania, postępowanie., thrombocytopenia, pregnancy, platelet count, complications.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 123 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2010

Artykuł: Ocena funkcjonowania trójstopniowej opieki perinatalnej na podstawie analizy umieralności okołoporodowej wczesnej w szpitalach województwa podlaskiego w latach 2004-2008

Autor: JANUSZ MIROŃCZUK (1), JOANNA HOŁDY (1), ADELINA ABDEL-AZIZ (2),
MACIEJ KINALSKI (1)
(1) Oddział Ginekologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Ordynator: prof. dr hab. Maciej Kinalski
(2) Oddział Rejestrów i Kontroli ZOZ Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Slowa kluczowe: opieka perinatalna, umieralność okołoporodowa, trójstopniowa opieka perinatalna, perinatal care, perinatal mortality, three levels perinatal care.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2010

Artykuł: Okołoporodowe wycięcie macicy – narastający problem położniczy

Autor: SŁAWOMIR SUCHOCKI, PRZEMYSŁAW PIEC, FILIP KUBIACZYK
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno–Położniczy im. E. Biernackiego
w Wałbrzychu
Lekarz Naczelny: prof. dr hab. n med. Sławomir Suchocki

Slowa kluczowe: hysterektomia okołoporodowa, cięcie cesarskie, krwotok okołoporodowy., Peripartum hysterectomy, cesarean section, peripartum hemorrhage.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2010

Artykuł: Nowe metody ultrasonograficznej oceny szyjki macicy przed indukcją porodu

Autor: MAŁGORZATA ŚWIĄTKOWSKA-FREUND, KRZYSZTOF PREIS
Klinika Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis

Slowa kluczowe: elastografia, indukcja porodu, szyjka macicy, ultrasonografia., elastography, labour induction, uterine cervix, ultrasonography.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 207 KB