Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

2/2010

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Artykuł: Sprawozdanie z Konferencji EUROGIN 2010 Monaco 17-20 luty 2010

Autor: Prof. zw. dr hab. med. Tomasz Paszkowski

Slowa kluczowe: Sprawozdanie z Konferencji EUROGIN 2010, Conference report – EUROGIN 2010 Monac

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Artykuł: Kwas foliowy i [6S]-5-metylotetrahydrofolian w prewencji występowania wad cewy nerwowej

Autor: KRZYSZTOF KAMIŃSKI, ANNA POTRYKUS, MARZENA LASKOWSKA,
JACEK BARTOSIEWICZ, JAN OLESZCZUK
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk

Slowa kluczowe: kwas foliowy, metylotetrahydrofolian, wady cewy nerwowej, neurulacja., folic acid, methyltetrahydrofolate, neural tube defects, neurulation.

IC™ Value: 5.45

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Artykuł: Wpływ małowodzia na przebieg porodu drogami natury

Autor: LIDIA BIESIADA, ZBIGNIEW PIETRZAK, MAREK JACASZEK, JAN KRAJEWSKI,
GRZEGORZ KRASOMSKI
Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski

Slowa kluczowe: małowodzie, ciąża, poród., Oligohydramnios, pregnancy, delivery.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Artykuł: Poród u kobiet z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych (PROM)

Autor: LIDIA BIESIADA1, ZBIGNIEW PIETRZAK2, MAREK JACASZEK1, JACEK BŁASZCZYK1,
GRZEGORZ KRASOMSKI2
1 Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
2 I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Slowa kluczowe: przedwczesne pęknięcie błon płodowych, poród., premature rupture of membranes (PROM), delivery.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Artykuł: Przebieg ciąży i porodu u pacjentek z makrosomią płodu

Autor: PAWEŁ STANIROWSKI (1), ELŻBIETA PRÓCHENKO (1), IWONA FISCHOF (1),
AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA (2), KRZYSZTOF CENDROWSKI (2)
1. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Położnictwa,
Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydziału Lekarskiego,
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
II Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: makrosomia, wskaźnik BMI, cięcie cesarskie, badanie ultrasonograficzne., macrosomia, body mass index, caesarean section, ultrasound examination.

IC™ Value: 5.45

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Artykuł: Czy płyn owodniowy zabarwiony smółką jest czynnikiem ryzyka wystąpienia porodu zabiegowego oraz złego stanu urodzeniowego noworodka?

Autor: ZBIGNIEW PIETRZAK, BEATA RZEPKOWSKA-MISIAK, LIDIA BIESIADA,
STANISŁAW SOBANTKA, GRZEGORZ KRASOMSKI
Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Slowa kluczowe: płyn owodniowy zabarwiony smółką, poród zabiegowy, zły stan urodzeniowy noworodka, niedotlenienie płodu., meconium-stained amniotic fluid, instrumental delivery, poor neonatal condition, intrauterine fetal anoxia.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 105 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Artykuł: Porównanie ilości utraconej krwi w czasie porodu drogami natury i cesarskiego cięcia

Autor: STANISŁAW SOBANTKA2, ZBIGNIEW PIETRZAK (1), ALEKSANDRA WIECZOREK (2), BEATA RZEPKOWSKA-MISIAK (2), PIOTR KRAJEWSKI (2), GRZEGORZ KRASOMSKI (1)
1. Klinika Ginekologii i Położnictwa, II Katedra Położnictwa i Ginekologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
2. Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski

Slowa kluczowe: poród, nadmierna utrata krwi, krwotok okołoporodowy., delivery, the quantity of blood loos, perinatal hemorrhage.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2010

Artykuł: Pozapołożnicze wskazania do cięcia cesarskiego

Autor: GRZEGORZ KRASOMSKI (1), KATARZYNA LAU (2), ALEKSANDRA WIECZOREK (1), ZBIGNIEW PIETRZAK (1), MAREK JACASZEK (3), STANISŁAW SOBANTKA (3)
1. Klinika Ginekologii i Położnictwa, II Katedra Położnictwa i Ginekologii UM w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
2. Klinika Szybkiej Diagnostyki i Terapii Ginekologicznej UM w Łodzi
p.o. Kierownika Kliniki: dr hab. n. med. prof. nadzw. Sławomir Jędrzejczyk
3. Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, wskazania pozapołożnicze., caesarean section, non-obstetric indications.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 104 KB