Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

4/2009

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2009

Artykuł: Krew pępowinowa. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Autor: DARIUSZ BORUCZKOWSKI

NZOZ – Polski Bank Komórek Macierzystych SA

Slowa kluczowe: krew pępowinowa, komórki macierzyste, multipotencjalne komórki krwiotwórcze, multipotencjalne komórki mezenchymalne, cord blood, stem cells, hematopoietic stem cells, mesenchymal stem cells

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2009

Artykuł: Zespół HELLP – opis przypadków

Autor: SŁAWOMIR SUCHOCKI, MAŁGORZATA BAŃCZEROWSKA-GÓRSKA, JERZY SŁOBODZIAN

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
Lekarz naczelny: dr hab. Sławomir Suchocki, prof. nadzw.

Slowa kluczowe: zespół HELLP, powikłania, sterydoterapia., HELLP syndrome, complications, steroid therapy.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2009

Artykuł: Ocena przebiegu porodu w wodzie w oparciu o doświadczenia własne

Autor: ROBERT ZIÓŁKOWSKI (1), DARIUSZ DĄBRUŚ (1), WOJCIECH CZERNIAWSKI (1), KRZYSZTOF DUDEK (2), DOROTA DARMOCHWAŁ-KOLARZ (3), JAN OLESZCZUK (3)

(1) SPZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze, Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
Ordynator oddziału: dr n. med. Jerzy Kepel
(2) Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
(3) Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie,
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk

Slowa kluczowe: poród, poród w wodzie, noworodek., labor, water birth, newborn

IC™ Value: 5.45

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2009

Artykuł: Akupunktura w leczeniu napadów migreny u kobiet ciężarnych

Autor: PIOTR WOŹNIAK (1), PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI (2), AGNIESZKA PIĘTA-DOLIŃSKA (3), PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI (3)

(1) Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza Instytutu CZMP w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Woźniak
(2) Dział Pediatrycznej Medycyny Ratunkowej Instytutu CZMP w Łodzi
Kierownik: lek. med. Paweł Ziółkowski
(3) Klinika Perinatologii i Ginekologii Instytutu CZMP w Łodzi
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Slowa kluczowe: migrena, ciąża, akupunktura, migraine, pregnancy, acupuncture.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 274 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2009

Artykuł: Akupunktura w ginekologii i położnictwie

Autor: PIOTR WOŹNIAK
Specjalistyczna Przychodnia Ginekologiczno-Położnicza Instytutu CZMP w Łodzi

Kierownik: dr hab. n. med. Piotr Woźniak
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Slowa kluczowe: akupunktura, ginekologia, położnictwo., acupuncture, gynaecology, obstetric

IC™ Value: 5.45

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2009

Artykuł: Profil hormonalny a wzorzec miesiączkowania u pacjentek z zespołem androgennym

Autor: EWA RUDNICKA (1), WALDEMAR WIERZBA (2), STANISŁAW RADOWICKI (1)

(1) Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
(2) NZOZ Rehabilitacja Izabelin

Slowa kluczowe: hiperandrogenizm, zaburzenia miesiączkowania, androgeny, profil hormonalny, hyperandrogenism, menstrual disturbances, androgens, hormonal profile

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 119 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2009

Artykuł: Zastosowanie tamponady balonowej macicy w hamowaniu krwotoku poporodowego

Autor: RYSZARD PORĘBA, KRZYSZTOF NOWOSIELSKI, ANETA PORĘBA, ANNA BELOWSKA

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: krwotok poporodowy, tamponowanie macicy, intrauterine balloon tamponade, postpartum hemorrhage, management

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 224 KB