Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

3/2009

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Artykuł: Ocena obrazów histopatologicznych endometrium u pacjentek z zespołem androgennym z uwzględnieniem wzorca miesiączkowania

Autor: EWA RUDNICKA, STANISŁAW RADOWICKI

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki

Slowa kluczowe: hiperandrogenizm, zaburzenia miesiączkowania, androgeny, biopsja endometrium, hyperandrogenism, disturbances in the menstruation, androgens endometrial biopsy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 109 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Artykuł: Stężenie adiponektyny u otyłych kobiet z zaburzeniami miesiączkowania i insulinoopornością

Autor: PIOTR SKAŁBA, DOROTA KUGLIN, ANNA DĄBKOWSKA-HUĆ

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba

Slowa kluczowe: adiponektyna, insulinooporność, otyłość, zespół policystycznych jajników, adiponectin, insulin resistance, obesity, polycystic ovary syndrome

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 126 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Artykuł: Leczenie L-argininą hypotrofii płodu

Autor: AGATA PARDEJ (1), MARIAN GRYBOŚ (2), JANUSZ KUBICKI (3) , ANDRZEJ GAMIAN (4), WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)

(1) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

Dyrektor: lek. med. Wojciech Redelbach

(2) I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś

Katedra i Zakład Ginekologii, Instytut Położnictwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

(3) Katedra i Zakład Położnictwa Instytut Położnictwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Kubicki

Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska

(4) Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu

(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu

Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: hypotrofia płodu, leczenie L-argininą, arginine, L-arginine treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 127 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Artykuł: Ocena skuteczności zastosowania karbetocyny (Pabal) w profilaktyce krwotoków po cięciach cesarskich wykonanych w trybie naglącym – doniesienie wstępne

Autor: JAROSŁAW KALINKA (1), MAŁGORZATA LIPIŃSKA (2), MARCIN SERAFIN (2),
MARIA PROŚNIEWSKA (2), PAWEŁ KRAJEWSKI (3)

(1) Pracownia Medycznych i Środowiskowych Zagrożeń Ciąży, Klinika Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

(2) Klinika Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi

Kierownik: p.o. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

(3) Oddział Neonatologiczny, Klinika Perinatologii I Katedry Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kierownik: dr n. med. Anita Hudzik

Slowa kluczowe: karbetocyna, krwotok poporodowy, atonia macicy, wskazania naglące do cięcia cesarskiego, carbetocin, postpartum haemorrhage, uterine atony

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Artykuł: Ryzyko wystąpienia krwotoku okołoporodowego a sposób zakończenia ciąży

Autor: ALFRED REROŃ, ANDRZEJ JAWOROWSKI, PIOTR OSSOWSKI

Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Alfred Reroń

Slowa kluczowe: ciąża, krwotok, poród, okołoporodowe wycięcie macicy, delivery, gestation, obstetric hemorrhage, postpartum hysterectomy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 102 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Artykuł: Krwotoki okołoporodowe – sposoby postępowania

Autor: ALFRED REROŃ, ANDRZEJ JAWOROWSKI, PIOTR OSSOWSKI

Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Alfred Reroń

Slowa kluczowe: ciąża, krwotok, poród, okołoporodowe wycięcie macicy, delivery, gestation, obstetric hemorrhage, postpartum hysterectomy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 117 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Artykuł: Rak endometrium – leczenie laparoskopowe

Autor: JANUSZ BARTNICKI (1), RYSZARD PORĘBA (2)

(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Zdrowia Bitterfeld/Wolfen, Niemcy

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Bartnicki

Katedra Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu

(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: rak endometrium, laparoskopia, laparotomia, limfadenektomia, endometrial cancer, laparoscopy, laparotomy, lymphadenectomy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 250 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2009

Artykuł: Autonomiczny układ nerwowy w ginekologii onkologicznej

Autor: KAMIL ZALEWSKI, JAKUB RZEPKA, MARIUSZ BIDZIŃSKI

Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii Instytut
im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Slowa kluczowe: autonomiczny układ nerwowy, splot podbrzuszny dolny, chirurgia onkologiczna, anatomia topograficzna, autonomic nervous system, interior hypogastric plexus, oncologic surgery, topographic anatomy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 188 KB