Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

2/2009

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2009

Artykuł: Problemy kliniczne związane z założeniem wkładki wewnątrzmacicznej (IUD). Opis przypadku

Autor: WOJCIECH GUZIKOWSKI (1) (2), DARIUSZ KOWALCZYK (1), JACEK WIĘCEK (1)

(1) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków im. dr S. Mossora w Opolu

Dyrektor: mgr Aleksandra Kozok

(2) Instytut Położnictwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: wkładka wewnątrzmaciczna, zagubiona wkładka wewnątrzmaciczna, diagnostyka, IUD, lost IUD, diagnostics

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 165 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2009

Artykuł: Ultrastruktura i immunohistochemiczne wyznaczniki aktywności śródbłonka naczyń krwionośnych w łożysku z ciąży powikłanej hypotrofią płodu

Autor: ELŻBIETA DUDEK (1), ZYGMUNT MACKIEWICZ (2), JANUSZ KUBICKI (3)(4),
WOJCIECH GUZIKOWSKI (5), ZBIGNIEW ZIEMBIK (1)

(1) Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski

Kierownik: prof. zw. dr hab. Adam Latała

(2) Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Wileński, Litwa

Kierownik: prof. Algirdas Venalis

(3) Katedra i Zakład Położnictwa, Państwowa Wyższa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu

Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kubicki, prof. PO

(4) Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
Politechnika Opolska

Dyrektor: dr hab. n. med. Jan Szczegielniak, prof. PO

(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu

Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: ultrastruktura, PECAM-1 - cząsteczka adhezji płytkowo-śródbłonkowej 1, CD34, vWF- czynnik von Willebranda, hypotrofia płodowa, ultrastructure, PECAM-1 - platelet endothelial cell adhesion molecule-1, CD34, vWF- von Willebrand factor, fetal hypotrophy.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 394 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2009

Artykuł: Rodzaje prenatalnych badań ultrasonograficznych i kardiologicznych płodu oraz aspekty organizacyjne

Autor: MARIA RESPONDEK-LIBERSKA (1),(2)

(1) Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, Katedra Radiologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

(2) Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski

Slowa kluczowe: ultrasonografia prenatalna, echokardiografia, organizacja, prenatal ultrasonography, echocardiography, organizations

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 147 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2009

Artykuł: Radio- i radiochemioterapia chorych na raka szyjki macicy

Autor: JERZY JAKUBOWICZ (1), KRZYSZTOF URBAŃSKI (1), PAWEŁ BLECHARZ (1), PIOTR SKOTNICKI (2)

(1) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

(2) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, radiochemioterapia, cervical cancer, chemoradiation

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2009

Artykuł: Wartość prognostyczna nadekspresji receptora HER-2 w raku piersi

Autor: ANNA BRZOZOWSKA, MARIA MAZURKIEWICZ

Katedra i Zakład Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Slowa kluczowe: rak piersi, HER2, czynniki prognostyczne, breast cancer, HER2, prognostic factors

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 206 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2009

Artykuł: Wybrane problemy przedoperacyjnej diagnostyki chorych na naciekającego zrazikowego raka piersi

Autor: PIOTR SKOTNICKI (1), JANUSZ RYŚ (2), ELŻBIETA ŁUCZYŃSKA (3), PAWEŁ BLECHARZ (4), JERZY JAKUBOWICZ (4)

(1) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

(2) Zakład Patologii Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: doc. dr hab. med. Janusz Ryś

(3) Zakład Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr med. Elżbieta Łuczyńska

(4) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański

Slowa kluczowe: naciekający rak zrazikowy piersi, diagnostyka przedoperacyjna, infiltrating lobular breast cancer, preoperative diagnostics

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 90 KB