Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

1/2009

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Artykuł: Poszanowanie autonomii pacjentki w zakresie udzielania przez nią zgody na zabiegi medyczne

Autor: JOANNA HABERKO (1), BARTOSZ PAWELCZYK (2)

(1) Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego,
Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Koch

(2) Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UAM
w Poznaniu

Kierownik: Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia

Slowa kluczowe: autonomia woli, zgoda na zabieg medyczny, sprzeciw, autonomy of will, consent to medical operation/treatment, objection

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Artykuł: Program badań prenatalnych na Opolszczyźnie w latach 2005-2008

Autor: DARIUSZ KOWALCZYK (1), WOJCIECH GUZIKOWSKI (1),(2), JACEK WIĘCEK (1), DAMIAN ZIĘTEK (1)

(1) Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu

Dyrektor: mgr Aleksandra Kozok

(2) Instytut Położnictwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: diagnostyka prenatalna, amniocenteza genetyczna, prenatal diagnosis, genetic amniocentesis

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 199 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Artykuł: Ocena własnej techniki chirurgicznego leczenia pooperacyjnej przetoki pęcherzowo-pochwowej u chorych z rakiem szyjki macicy

Autor: JULIUSZ KOBIERSKI, HANNA OLSZEWSKA, KAROLINA AGNIESZKA GOŁKA,
JANUSZ EMERICH

Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Akademii Medycznej w Gdańsku

Kierownik Kliniki: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, powikłania pooperacyjne, przetoka pęcherzowo – pochwowa, leczenie chirurgiczne, uterine cervical cancer, surgical complications, vesicovaginal fistula, surgical management

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 98 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Artykuł: Skrócenie okresu przerwy w przyjmowaniu hormonów

Autor: RADHIKA D. RIBLE, DANIEL R. MISHELL JR

Wydział Położnictwa i Ginekologii, Keck School of Medicine,

Uniwersytet Południowej Kalifornii, Los Angeles, CA, USA

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 218 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Artykuł: Hormonalna terapia zastępcza a choroba zakrzepowo-zatorowa

Autor: AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA, AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej,
II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: hormonalna terapia zastępcza, zatorowość, hormone replacement therapy, thromboembolism

IC™ Value: 5.45

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Artykuł: Kolejne cięcie cesarskie jako źródło poważnych powikłań matczynych

Autor: MACIEJ JÓŹWIK (1), MARCIN JÓŹWIK (2), MICHAŁ JÓŹWIK (3)

(1) Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

(2) Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Kreisklinik Biberach, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm, Niemcy

(3) Zakład Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, czynniki ryzyka, kolejne cięcie cesarskie, powikłania matczyne, zachorowalność i umieralność, cesarean section, risk factors, repeated cesarean section, maternal complications, morbidity and mortality

IC™ Value: 5.45

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Artykuł: MAP-kinazy, peptydowe czynniki wzrostowe i ich receptory w przebiegu wzrostu mięśniaków macicy

Autor: MAŁGORZATA WOLAŃSKA (1), EMILIA BAŃKOWSKA-GUSZCZYN (1), STEFAN JAWORSKI (2)

(1) Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

Kierownik: prof. dr hab. E. Bańkowski

(2) Klinka Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Slowa kluczowe: mięśniaki, peptydowe czynniki wzrostowe, MAP-kinazy, leiomyoma, peptide growth factors, MAP-kinase

IC™ Value: 5.45

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2009

Artykuł: Arginina i cytrulina a hypotrofia płodu – część II

Autor: AGATA PARDEJ (1), MARIAN GRYBOŚ (2), JANUSZ KUBICKI (3), ANDRZEJ GAMIAN (4), WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)

(1) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

Dyrektor: lek. med. Wojciech Redelbach

(2) I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej
we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś

(3) Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Instytut Położnictwa Katedra i Zakład Położnictwa

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Kubicki

(4) Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Katedra
i Zakład Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej we Wrocławiu

(5) Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Opolu

Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: arginina, cytrulina, hypotrofia płodu, leczenie L-argininą, arginine, citrullin, fetal hypotrophy, treatment with L-arginine

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 184 KB