Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

1/2006

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2006

Artykuł: Dystocja barkowa -trydny problem położnictwa

Autor: prof. zw. dr hab. med. Ryszard Poręba
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej

Slowa kluczowe: dystocja barkowa, czynniki ryzyka, algorytm postępowania, shoulder dystocia, risk factors, management protocol

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 840 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2006

Artykuł: Krwotok poporodowy -algorytm postępowania

Autor: prof. zw. dr hab. med. Ryszard Poręba
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej

Slowa kluczowe: krwotok poporodowy, postępowanie, algorytm, postpartum hemorrhage, management, protocol

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 935 KB