Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

4/2008

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2008

Artykuł: Komórki macierzyste – biologiczne aspekty medycyny regeneracyjnej

Autor: EWA BAUM, MICHAŁ MUSIELAK

Katedra Nauk Społecznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierownik: prof. dr hab. Michał Musielak

Slowa kluczowe: medycyna regeneracyjna, komórki macierzyste, zarodkowe komórki macierzyste, płodowe komórki macierzyste, komórki macierzyste z krwi pępowinowej, komórki macierzyste dorosłych osób, regenerative medicine, stem cells, embryonic stem cells, fetal stem cells, cord blood stem cells, adults stem cells

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 143 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2008

Artykuł: Nefropatia cukrzycowa w ciąży

Autor: AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA, AGNIESZKA TIMOREK, MAGDALENA KLEMIŃSKA-NOWAK

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: przewlekła choroba nerek, ciąża, cukrzyca, nefropatia, chronic renal failure/insufficiency, pregnancy, diabetes, nephropathy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 97 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2008

Artykuł: Nadciśnienie w ciąży – patofizjologia i postępowanie

Autor: AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA, AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK, BEATA OSUCH

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, ciąża, stan przedrzucawkowy, hypertension, pregnancy, preeclampsia

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 140 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2008

Artykuł: Współczesne metody leczenia ciąży pozamacicznej

Autor: EWA SURYNT, BEATA OSUCH, AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: ciąża ektopowa, choriongonadotropina kosmówkowa, leczenie, ectopic pregnancy, human chorionic gonadotropin, treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 145 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2008

Artykuł: Współczesne metody rozpoznania ciąży pozamacicznej

Autor: EWA SURYNT, BEATA OSUCH, AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: ciąża ektopowa, choriongonadotropina kosmówkowa, ultrasonografia przezpochwowa (USG TV), ectopic pregnancy, beta-human chorionic gonadotropin (bhCG), transvaginal ultrasonography

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 228 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2008

Artykuł: Premenopauza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Od kiedy hormonalna terapia zastępcza, do kiedy antykoncepcja?

Autor: ALINA WARENIK-SZYMANKIEWICZ, RADOSŁAW SŁOPIEŃ

Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej UM w Poznaniu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Warenik-Szymankiewicz

Slowa kluczowe: menopauza, hormonalna terapia zastępcza, antykoncepcja hormonalna, menopause, hormonal therapy, hormonal contraception

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2008

Artykuł: Struktura śródbłonków naczyń krwionośnych i immunohistochemiczne wyznaczniki angiogenezy w kosmkach łożyska ludzkiego

Autor: ELŻBIETA DUDEK (1), ZYGMUNT MACKIEWICZ (2), JANUSZ KUBICKI (3),(4),
WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)

(1) Zakład Biologii Komórki, Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej,
Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski

Kierownik: prof. zw. dr hab. Adam Latała

(2) Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Wileński, Litwa
Kierownik: prof. Algirdas Venalis

(3) Katedra i Zakład Położnictwa, Państwowa Wyższa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu

Kierownik: dr hab. n. med. Janusz Kubicki, prof. Politechniki Opolskiej

(4) Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska

Kierownik: dr hab. n. med. Jan Szczegielniak

(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu

Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: łożysko, CD34, czynnik von Willebranda (vWF), angiogeneza, endotelialna syntaza tlenku azotu (eNOS), placenta, CD34, von Willebrand factor (vWF), angiogenesis, endothelial nitric oxide synthase (eNOS)

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 138 KB