Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

3/2008

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2008

Artykuł: Utrata przytomności podczas ciąży – problem diagnostyczny. Opis przypadku.

Autor: AGNIESZKA NALEWCZYŃSKA, BEATA OSUCH, AGNIESZKA TIMOREK,
BEATA ŚPIEWANKIEWICZ

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej,
II Wydział Lekarski UM w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: rzucawka, utrata przytomności, eclampsia

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 95 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2008

Artykuł: Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

Autor: RYSZARD CZAJKA, RAFAŁ RZEPKA

Katedra Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii

Klinika Położnictwa i Ginekologii PAM

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Czajka

Slowa kluczowe: niewydolność cieśniowo – szyjkowa, szew szyjkowy, tunelizacja szyjki macicy, cervical insufficiency, cervical cerclage, uterine cervix tunnelization

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 234 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2008

Artykuł: Arginina i cytrulina a hypotrofia płodu – część I

Autor: AGATA PARDEJ (1), MARIAN GRYBOŚ (2), JANUSZ KUBICKI (3),(4) , WOJCIECH GUZIKOWSKI (5)

(1) Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

Dyrektor: lek. med. Wojciech Redelbach

(2) I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marian Gryboś

(3) Katedra i Zakład Położnictwa, Instytut Położnictwa, Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Kubicki

(4) Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,
Politechnika Opolska

Kierownik: dr hab. n. med. Jan Szczegielniak

(5) Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu

Dyrektor: dr n. med. Wojciech Guzikowski

Slowa kluczowe: arginina, cytrulina, hypotrofia płodu, arginine, citruline, fetus hypotrophy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 136 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2008

Artykuł: Wskazania i techniki histerektomii laparoskopowej we współczesnej ginekologii operacyjnej

Autor: JANUSZ BARTNICKI (1), RYSZARD PORĘBA (2)

(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld – Wolfen, Niemcy,

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki

Katedra Ginekologii i Położnictwa WZP Akademii Medycznej we Wrocławiu

(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: hysterektomia laparoskopowa, wskazania, techniki, laparoscopic hysterectomy, indications, techniques

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 239 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2008

Artykuł: Leczenie mięśniaków macicy

Autor: ALFRED REROŃ (1), HUBERT HURAS (2)

(1) Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego CMUJ w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń

(2) Zakład Opieki Ginekologicznej WNZ CMUJ w Krakowie

Slowa kluczowe: mięśniaki macicy, myomektomia, laparoskopia, histeroskopia, leiomyomas, myomectomy, laparoscopy, hysteroscopy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2008

Artykuł: Patomorfoza mięśniaków macicy u kobiet

Autor: PAWEŁ MADEJ (1), JANUSZ A. MADEJ (2)

(1) Katedra i Klinika Ginekologii Endokrynologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Skałba

(2) Department of Pathological Anatomy, Pathophysiology, Microbiology
and Forensic Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Science

Slowa kluczowe: ECM – macierz zewnątrzkomórkowa, CAM- cząsteczki adhezyjne błon komórki, mięśniaki, mięśniakomięsaki, struktury dysypatywne, strefa dyzoryczna, ECM-extracellular matrix, CAM -cell adhesion molecules, myomas, myosarcomas, dissipative structures, disoric zone

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 142 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2008

Artykuł: Podstawy kolposkopii

Autor: ANDRZEJ MALAREWICZ

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia
Świętokrzyska w Kielcach

Dyrektor: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz

Slowa kluczowe: kolposkopia, rak szyjki macicy, diagnostyka chorób szyjki macicy, colposcopy, cancer of the cervix uteri, diagnostic of deseases cervix uteri

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 354 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2008

Artykuł: Ocena penetracji amoksycyliny do płynu owodniowego, łożyska oraz krwi płodu

Autor: JULIA ZARĘBA-SZCZUDLIK (1), KRZYSZTOF CZAJKOWSKI (1), HANNA RÓŻAŃSKA (2), EWA ROMEJKO-WOLNIEWICZ (1)

(1) II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski

(2) Państwowy Instytut Weterynarii, Puławy

Dyrektor: dr hab. Tadeusz Wijaszka

Slowa kluczowe: amoksycylina, płyn owodniowy, łożysko, krew pępowinowa, penetracja, amoxicillin, amniotic fluid, placenta, fetal blood, penetration

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 129 KB