Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

2/2008

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Artykuł: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Cięcie cesarskie

Autor: Przewodniczący:

prof. dr hab. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: -, -

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 971 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Artykuł: Rozpoznanie i leczenie śródściennej ciąży ekotopowej – opis trzech przypadków

Autor: EWA SURYNT, BEATA OSUCH, BEATA ŚPIEWANKIEWICZ, JERZY STELMACHÓW

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii
Onkologicznej, II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: śródścienna ciąża ektopowa, methotrexat (MTX), laparoskopia, interstitial ectopic pregnancy, methotrexat (MTX), laparoscopy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 355 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Artykuł: Histeroskopowe leczenie mięśniaków podśluzówkowych macicy

Autor: BEATA ŚPIEWANKIEWICZ, ANNA LEWICKA, AGNIESZKA TIMOREK, BEATA OSUCH,
ROBERT PIÓRKOWSKI

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii
Onkologicznej, II Wydział Lekarski AM w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: mięśniaki, histeroskopia, leczenie, myoma, hysteroscopy, treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 239 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Artykuł: Miejsce laparoskopii we współczesnej ginekologii operacyjnej – operacje mięśniaków

Autor: JANUSZ BARTNICKI(1), RYSZARD PORĘBA(2)

(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld – Wolfen, Niemcy

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki

Katedra Ginekologii i Położnictwa WZP Akademii Medycznej we Wrocławiu

(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: laparoskopia, laparotomia, wyłuszczenie mięśniaków, laparoscopy, laparotomy, myoma enucleation

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 477 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Artykuł: Etiopatogeneza mięśniaków macicy i ich wpływ na płodność i przebieg ciąży

Autor: ALFRED REROŃ(1), HUBERT HURAS(2)
(1) Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego,

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alfred Reroń

(2) Zakład Opieki Ginekologicznej WNZ CMUJ

Slowa kluczowe: mięśniaki macicy, czynniki wzrostowe, ciąża, niepłodność., leiomyomas, myomectomy, growth factors, pregnancy, infertility

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 139 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Artykuł: Leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych jajnika

Autor: WIESŁAW SZYMAŃSKI, MAREK SZYMAŃSKI, MACIEJ W. SOCHA

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii
Onkologicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
SP ZOZ
Wojewódzki Szpital im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Szymański

Slowa kluczowe: rak jajnika, leczenie chirurgiczne, ovarian cancer, surgical treatment.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 388 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Artykuł: Nowości w obrazowaniu ultrasonograficznym i przedoperacyjnej ocenie nowotworów jajnika

Autor: ARTUR CZEKIERDOWSKI

Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii AM w Lublinie

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Jan Kotarski

Slowa kluczowe: nowotwory jajnika, ultrasonografia trójwymiarowa, sonoangiografia 3D, ovarian tumours, three-dimensional ultrasonography, sonoangiography 3D

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 492 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2008

Artykuł: Badania urodynamiczne w praktyce ginekologicznej – wskazówki i uwagi krytyczne w interpretacji wyników

Autor: ANDRZEJ PRAJSNER

Kliniczny Oddział Urologii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. med. A. Prajsner

Slowa kluczowe: badanie urodynamiczne, cystometria, badanie ciśnieniowo-przepływowe, ciśnienie wycieku, pomiar ciśnienia cewkowego, urodynamic study, cystometry, pressure-flow study, leak point pressure, urethral pressure measurement

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 452 KB