Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

1/2008

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2008

Artykuł: Bezobjawowe, zagrażające rozejście się mięśnia macicy w bliźnie po cięciu cesarskim – opis przypadku

Autor: JOLANTA MAZUREK-KANTOR, WŁODZIMIERZ SAWICKI, ARKADIUSZ GAWRYLUK,
JERZY STELMACHÓW

Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii
Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, pęknięcie macicy w ciąży, cesarean section, uterine rupture during pregnancy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 174 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2008

Artykuł: Hormonalna dwuskładnikowa antykoncepcja – dlaczego, kiedy, jak?

Autor: MARIAN SZAMATOWICZ


Klinika Ginekologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Slowa kluczowe: antykoncepcja, dwuskładnikowa antykoncepcja, COC, PHA, contraception, combined contraception, COC, PHA

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 115 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2008

Artykuł: Indukcja porodu

Autor: ANDRZEJ KARMOWSKI, MAŁGORZATA PAWELEC, BOGUSŁAW PAŁCZYŃSKI,
MIKOŁAJ KARMOWSKI
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej
we Wrocławiu

Kierownik: dr hab. Marian Gryboś, prof. AM

Slowa kluczowe: poród, indukcja porodu, labour, induction of labour

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 102 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2008

Artykuł: Poród po cięciu cesarskim w latach 1992-2005 w oparciu o materiał Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu

Autor: SŁAWOMIR SUCHOCKI(1), PAWEŁ KOŁOMYJEC(1), MARTA DYRDOL-MIKRUT(2)

(1) Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno- Położniczy im. E. Biernackiego
w Wałbrzychu

Kierownik: dr hab. n. med. Sławomir Suchocki, prof. nadzw.

(2) Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – student

Slowa kluczowe: poród po cięciu cesarskim, cięcie cesarskie, poród, delivery after cesarean section, c-section, delivery, vaginal birth after cesarean (VBAC)

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 100 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2008

Artykuł: Zespół antyfosfolipidowy we współczesnym położnictwie

Autor: JERZY HEIMRATH, BARBARA GRZEŚ

Ośrodek: Katedra i Zakład Ginekologii i Położnictwa,
Wydział Zdrowia Publicznego Akademii, Medycznej we Wrocławiu

Kierownik: dr hab. nauk med. Jerzy Heimrath

Slowa kluczowe: zespół antyfosfolipidowy, przeciwciała antyfosfolipidowe, antiphospholipid syndrome, antiphospholipid antibodies

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 148 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2008

Artykuł: Miejsce laparoskopii we współczesnej ginekologii operacyjnej – operacje na przydatkach

Autor: JANUSZ BARTNICKI(1), RYSZARD PORĘBA(2)

(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld -Wolfen, Niemcy

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki

Katedra Ginekologii i Położnictwa WZP Akademii Medycznej we Wrocławiu

(2) Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: laparoskopia, laparotomia, operacje ginekologiczne, laparoscopy, laparotomy, gynaecological operations

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 358 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2008

Artykuł: Ocena niepowodzeń po leczeniu operacyjnym raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania klinicznego I i IIA

Autor: JULIUSZ KOBIERSKI, JANUSZ EMERICH

Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Akademii
Medycznej w Gdańsku

Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Janusz Emerich

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, leczenie operacyjne, niepowodzenia, cervical cancer, surgical treatment, failure

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 110 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2008

Artykuł: Rezonans magnetyczny płodu – nowa metoda diagnostyczna w algorytmie prenatalnej opieki medycznej – doświadczenia własne

Autor: IZABELA HERMAN-SUCHARSKA(1,3,) ANNA MAMAK-BAŁAGA(2), AGNIESZKA GLEŃ(1),ANDRZEJ URBANIK(1), EWA KLUCZEWSKA(4,5)

(1) Katedra Radiologii CMUJ Kraków

Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Urbanik

(2) Klinika Patologii Ciąży CMUJ Kraków

Kierownik: dr hab. n. med. Józef Tomaszczyk

(3) Medyczne Centra Diagnostyczne Voxel S.A. Kraków

Kierownik: dr n. med. Izabela Herman-Sucharska

(4) Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu ŚUM
w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kluczewska

(5) Medyczne Centra Diagnostyczne Voxel S.A. Bytom

Kierownik: dr Zbigniew Celej

Slowa kluczowe: płód, wady rozwojowe, rezonans magnetyczny, fetus, developmental anomalies, magnetic resonance

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 673 KB