Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

4/2007

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2007

Artykuł: Zmiany wskaźnika izoenzymatycznego dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi ciężarnych pod wpływem ćwiczeń ruchowych w szkole rodzenia

Autor: ELŻBIETA KOTARSKA, KRZYSZTOF A. SOBIECH, JACEK MAJDA, ANDRZEJ KARMOWSKI,
MIKOŁAJ KARMOWSKI, MAŁGORZATA PAWELEC, DOROTA JAKUBIEC,
MARTA GÓRECKA-BALCEREK

Slowa kluczowe: izoenzymatyczny wskaźnik LDH, ćwiczenia fizyczne, szkoła rodzenia, isoenzymatic index of LDH, physical exercise, a prenatal fitness class

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 118 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2007

Artykuł: Zespół HELLP – nadal trudny problem współczesnego położnictwa

Autor: SŁAWOMIR SUCHOCKI, PRZEMYSŁAW PIEC, MICHAŁ OBST, EDYTA MISIAK,
MAŁGORZATA BAŃCZEROWSKA-GÓRSKA, JAN OLESZCZUK

Slowa kluczowe: zespół HELLP, stan przedrzucawkowy, sterydoterapia wysokodawkowa, HELLP syndrome, pre-eclampsia, high-dose steroid therapy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 154 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2007

Artykuł: Nadciśnienie w ciąży – schemat postępowania terapeutycznego w Niemczech

Autor: JANUSZ BARTNICKI(1), ANDRZEJ BARWIJUK(2)

(1) Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld - Wolfen (Niemcy)

Kierownik: prof. dr n. med. Janusz Bartnicki

Katedra Położnictwa i Ginekologii Wydziału Zdrowia Publicznego Akademii
Medycznej we Wrocławiu

(2) Medifem, Warszawa

Slowa kluczowe: nadciśnienie w ciąży, leczenie, gestational hypertension, treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 112 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2007

Artykuł: Identyfikacja węzła wartowniczego w inwazyjnym raku szyjki macicy: 5 lat doświadczeń

Autor: DARIUSZ WYDRA, SAMBOR SAWICKI, JANUSZ EMERICH

Ośrodek: Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej AM
w Gdańsku

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Emerich

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzeł wartowniczy, węzły chłonne, limfoscyntygrafia, cervical cancer, sentinel node, lymph nodes, lymphoscintigraphy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 1628 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2007

Artykuł: Diagnostyka i leczenie raka szyjki macicy

Autor: MARIUSZ BIDZIŃSKI

Ośrodek: Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych,
Centrum Onkologii w Warszawie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński,

Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, diagnostyka, leczenie, cervical carcinoma, diagnostics, treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 128 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 4/2007

Artykuł: Powikłania operacji radykalnej raka szyjki macicy – przegląd piśmiennictwa

Autor: RYSZARD PORĘBA, JANUSZ POZOWSKI

Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, operacja radykalna, powikłania, cervical cancer, radical surgery, complications

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 663 KB