Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

3/2007

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2007

Artykuł: Przewlekła niewydolność żylna u kobiety ciężarnej – primum non nocere. Przegląd literatury

Autor: DAWID HADASIK, ROBERT REPEĆ, MACIEJ ZANIEWSKI

Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Tychach,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Zaniewski

Slowa kluczowe: ciąża, niewydolność żylna, zakrzepica żylna, profilaktyka, leczenie., pregnancy, venous insufficiency, venous thrombosis, prophylaxis, treatment.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 116 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2007

Artykuł: Jak w sposób bezpieczny dla ciężarnej i płodu przerwać nawrotny częstoskurcz węzłowy?

Autor: PROCHACZEK FRYDERYK, WINIARSKA HANNA

Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Slowa kluczowe: ciąża, nawrotny częstoskurcz węzłowy, stymulacja, leki antyarytmiczne, pregnancy, AVRNT, stimulation, anti-arrhythmic drugs.

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 261 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2007

Artykuł: Aktualne poglądy na rozwój raka endometrium przedstawione na XXVI Kongresie Międzynarodowej Akademii Patologii w Montrealu

Autor: ZBIGNIEW S. ANTOSZ

Ośrodek: Zakład Patomorfologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1
w Tychach

Kierownik Zakładu: lek. med. Zbigniew S. Antosz

Slowa kluczowe: rak endometrium, Międzynarodowa Akademia Patologii, XXVI Kongres, endometrial cancer, International Academy of Pathology, Montreal XXVI Congress

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 119 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2007

Artykuł: Wartość diagnostyczna badania ultrasonograficznego i scyntygraficznego z wykorzystaniem Tc-99m sestaMIBI w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych przydatków

Autor: AGNIESZKA TIMOREK-LEMIESZCZUK(1), EWA KUROWSKA MROCZEK(1), LESZEK KRÓLICKI(2),
JERZY STELMACHÓW(1)

Ośrodek: (1) Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów

(2) Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego,
Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Leszek Królicki

Slowa kluczowe: scyntygrafia Tc-99m sestaMIBI, ultrasonografia, guzy jajnika, Tc-99m sestaMIBI scintigraphy, sonography, ovarian tumors

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 293 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2007

Artykuł: Ocena szerzenia raka szyjki macicy w stopniu IB i IIA w drogach chłonnych

Autor: RYSZARD PORĘBA, JANUSZ POZOWSKI

Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzły chłonne, przerzuty, mapa lymphadenectomii, cervical cancer, lymph nodes, metastasis, map of lymphadenectomy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 572 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2007

Artykuł: Model dokumentowania pobieranych węzłów chłonnych w operacji radykalnej raka szyjki macicy

Autor: RYSZARD PORĘBA

Ośrodek: Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: rak szyjki macicy, węzły chłonne, operacja Wertheima-Meigsa, mapa lymphadenectomii, cervical cancer, lymph nodes, Wertheim-Meigs operation, lymphadenectomy map

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2007

Artykuł: Zastosowanie metody pozytonowej tomografii emisyjnej w ginekologii onkologicznej

Autor: MAREK GRABIEC, MAŁGORZATA WALENTYNOWICZ

Ośrodek: Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa
Ginekologicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK

Slowa kluczowe: PET, PET/CT, nowotwory, ginekologia onkologiczna, PET, PET/CT, gynecologic malignancy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 202 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 3/2007

Artykuł: Komórka jako biologiczna forma życia

Autor: RUDOLF KLIMEK

prof. zw. dr h. c., em. profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie

Slowa kluczowe: komórka, zygota, nowotwór, diagnostyka enzymatyczna, cell, zygote, neoplasm, enzymatic diagnostics

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 135 KB