Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

1/2016

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2016

Artykuł: Postępowanie w ciąży powikłanej nadciśnieniem przewlekłym

Autor: Dorota Darmochwał-Kolarz1 (A,E,F), Monika Przegalińska-Kałamucka2 (E,F), Dariusz Śliwa1 (F), Jan Oleszczuk2 (A)

Slowa kluczowe: chronic hypertension; pregnancy, nadciśnienie przewlekłe; ciąża

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 70 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2016

Artykuł: Poziom i struktura stresu wcześniactwa u kobiet po porodzie przedwczesnym – implikacje do działań podejmowanych przez personel medyczny wobec rodziców

Autor: Aneta Libera (A,B,C,D,F), Bożena Leszczyńska-Gorzelak (E,F,G), Jan Oleszczuk (A,E,F,G)

Slowa kluczowe: premature labor; stress; Polish Neonatal Parental Stress Scale [SSR: OITN]; psychology, poród przedwczesny; stres; Skala Stresu Rodziców: OITN [SSR:OITN]; psychologia

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 87 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 91 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2016

Artykuł: Indukcja porodu w świetle aktualnego piśmiennictwa

Autor: Hubert Huras (A), Małgorzata Radoń-Pokracka (B,F,E), Teresa Górnisiewicz (F), Katarzyna Kuśmierska-Urban (E)

Slowa kluczowe: poród; indukcja porodu; rekomendacje,

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 61 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 68 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2016

Artykuł: Patogeny grupy TORCH – drogi transmisji, diagnostyka i profilaktyka zakażeń

Autor: Karol Laskowski (B,E,F), Marta Fiedoruk (B,E,F), Małgorzata Tokarska-Rodak (A,F)

Slowa kluczowe: TORCH, pregnancy, fetus, infection, diagnostics, prevention, TORCH, ciąża, płód, zakażenie, diagnostyka, profilaktyka

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 75 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 80 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2016

Artykuł: Ocena skuteczności destrukcji endometrium przy użyciu termicznych balonów śródmacicznych

Autor: Tahar Ben Rhaiem (A,B,C,D), Jarosław Karoń (A,D), Marta Kochanowicz (C,E,F)

Slowa kluczowe: endometrial destruction, thermal ablation, DUB (dysfunctional uterine bleeding), intrauterine balloon, abnormal uterine bleeding, metrorrhagia, destrukcja endometrium; termoablacja; DUB (dysfunctional uterine bleeding);balon śródmaciczny; nieprawidłowe krwawienia maciczne; metrorrhagia

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 60 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 68 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2016

Artykuł: Powikłania po zabiegach ginekologicznych

Autor: Kamila Trepka (F,E), Iwona Janosz (F,E), Piotr Bodzek (A), Andrzej Brenk (F), Anita Olejek (A)

Slowa kluczowe: powikłania; histerektomia; czynniki ryzyka; profilaktyka,

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 63 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 69 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2016

Artykuł: Zmiany hormonalne u kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Autor: Jarosław von Mach Szczypiński1 (B,D,F), Stanisław Stanosz1 (A,D,E,G), Ewa Żochowska2 (B,E,F), Jakub Kościuszkiewicz1 (C,D)

Slowa kluczowe: gonadotropin; serotonin; prolactin; estrogens; progesterone; gonadotropina; serotonina; prolaktyna;estrogeny; progesteron

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 58 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 62 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2016

Artykuł: Mięśniaki macicy w ciąży – opis przypadku

Autor: Marta Kochanowicz (A,B,E), Jarosław Karoń (D), Tahar Ben Rhaiem (C,F)

Slowa kluczowe: leiomyomas; pregnancy; labor; myomectomy, mięśniaki; ciąża; poród; myomektomia

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 54 KB

Streszczenie / Pełny tekst | 59 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 1/2016

Artykuł: Sprawozdanie z VII Warszawskiego Seminarium Neurourologii – „Czy w Polsce stać nas na leczenie pęcherza neurogennego?"

Autor: xx

Slowa kluczowe:

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 131 KB