Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

2/2015

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Zastosowanie multipotencjalnych komórek macierzystych z galarety Whartona we współczesnej medycynie – część I

Autor: DARIUSZ BORUCZKOWSKI, KATARZYNA PAWELEC, MACIEJ BORUCZKOWSKI, DOMINIKA GŁADYSZ

Slowa kluczowe: galareta Whartona; mezenchymalne komórki macierzyste; zastosowanie; Wharton’s jelly; mesenchymal stem cells; application

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 161 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Wpływ postępu w terapii i wielospecjalistycznej opiece medycznej na poprawę jakości życia kobiet chorych na padaczkę planujących macierzyństwo

Autor: STEFAN MILLER, EWA WITKOWSKA, MAŁGORZATA SOBCZAK, ZOFIA REBEŚ, PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI, PIOTR WOŹNIAK

Slowa kluczowe: padaczka; ciąża; leki przeciwpadaczkowe; postęp w terapii; epilepsy; pregnancy; antiepileptic drugs, advances in therapy

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 241 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Wskazania do cięcia cesarskiego według NICE

Autor: DAMIAN SKRYPNIK, KATARZYNA MUSIALIK, KATARZYNA SKRYPNIK

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie; wskazania; NICE; cesarean section; indications; NICE

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 167 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków w Polsce w latach 1960–2010

Autor: BEATA LEŚNICZAK, GRZEGORZ KRASOMSKI, BOGUSŁAWA RUDNICKA, EWA PIEKARSKA, PRZEMYSŁAW OSZUKOWSKI, PIOTR WOŹNIAK

Slowa kluczowe: umieralność okołoporodowa; urodzenia martwe; zgony noworodków; perinatal mortality; Stillbirths; neonatal deaths

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 163 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Znaczenie matczynych czynników ryzyka powikłań ciąży ze szczególnym uwzględnieniem porodu przedwczesnego

Autor: IZABELA MIKULAK, AGNIESZKA JODZIS, MARIA KATARZYNA BORSZEWSKA-KORNACKA, KRZYSZTOF CZAJKOWSKI

Slowa kluczowe: poród przedwczesny; przedwczesne pęknięcie błon płodowych; niewydolność szyjki macicy; cukrzyca ciężarnych; nadciśnienie indukowane ciążą; premature delivery; premature rupture of amniotic sac; cervical incompetence; pregnancy-related diabetes; pregnancy-induced hypertension

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 311 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Czynniki wpływające na powstawanie bliźniąt – część IV – laktacja

Autor: WITOLD MALINOWSKI, DOROTA ĆWIEK

Slowa kluczowe: ciąża bliźniacza; laktacja; twin pregnancy; lactation

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 133 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Obawy prenatalne kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej – analiza wpływu czynników ryzyka i czynników ochronnych

Autor: MICHALINA ILSKA, ANNA KOŁODZIEJ-ZALESKA, ALEKSANDER ILSKI

Slowa kluczowe: ciąża zagrożona; ciąża; obawy; czynniki ryzyka; high-risk pregnancy; pregnancy; anxiety; risk factor

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 155 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Stosowanie antykoncepcji w grupie studentek uczelni wyższych – badanie pilotażowe

Autor: ANGELIKA HEJMEJ, KAMIL PEROŃCZYK, ROBERT KOWALCZYK, KRZYSZTOF NOWOSIELSKI, KATARZYNA WASZYŃSKA, ZBIGNIEW LEW-STAROWICZ

Slowa kluczowe: antykoncepcja; seksualność; aktywność seksualna; inicjacja seksualna; czynniki; contraception; sexuality; sexual activity; sexual initiation; factors

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 152 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Jakość życia seksualnego kobiet z niepełnosprawnością fizyczną

Autor: AGNIESZKA DROSDZOL-COP, KATARZYNA SZUŚCIK, ADAM SZUŚCIK, RYSZARD PLINTA, MAGDALENA JAGIEŁA, VIOLETTA SKRZYPULEC-PLINTA

Slowa kluczowe: niepełnosprawność fizyczna; seksualność; pożądanie seksualne, physical disability; sexuality; sexual desire

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 153 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Ciąża śródścienna – rzadki przypadek ciąży ektopowej i trudności terapeutyczne

Autor: MICHAŁ MIGDA, KATARZYNA GIERYN, MARIAN MIGDA, MAREK MALEŃCZYK

Slowa kluczowe: ciąża śródścienna; laparotomia; trudność terapeutyczne; interstitial pregnancy; laparotomy; management difficulties

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 172 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2015

Artykuł: Ciąża i poród po leczeniu nowotworów złośliwych narządów płciowych – opis przypadków

Autor: SYLWESTER KUBIK , MAŁGORZATA MOSZYŃSKA-ZIELIŃSKA, HANNA KRZEWIŃSKA-CZERNIECKA, LESZEK ŻYTKO, LESZEK GOTTWALD

Slowa kluczowe: nowotwory złośliwe ginekologiczne; ciąża; poród; powikłania; malignant neoplasms gynecologic; pregnancy; delivery; complications

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 141 KB