Wyszukiwarka

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polish Society of Spinal Surgery Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Polish Society of Physiotherapy

Ginekologia i Położnictwo medical project ISSN 1896-3315 e-ISSN 1898-0759

Kwartalnik rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

indeksowany w:

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 punktów
Index Copernicus 5,45 IC Value

2/2007

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Artykuł: Algorytm prewencji i postępowania w dystocji barkowej (DB) /Projekt graficzny/

Autor: Ryszard Poręba

Slowa kluczowe: dystocja barkowa, algorytm prewencji i postępowania, shoulder distocia, algorrhythm for prevention and managing

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 552 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Artykuł: Opieka położnicza po cięciu cesarskim wspierająca karmienie piersią

Autor: BOGUMIŁA KIEŁBRATOWSKA, KRZYSZTOF PREIS

Slowa kluczowe: cięcie cesarskie, karmienie piersią, zapotrzebowanie na pomoc, laktacja, trudności w karmieniu piersią, caesarian section, breastfeeding, demand for assistance, lactation, breastfeeding difficulties

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Artykuł: Zakażenie Chlamydia trachomatis u ciężarnych i noworodków – diagnostyka i leczenie

Autor: JANUSZ BARTNICKI, IRENA CHOROSZY-KRÓL

Slowa kluczowe: ciąża, noworodek, chlamydia trachomatis, diagnostyka, leczenie, pregnancy, neonate, chlamydia trachomatis, diagnostics, treatment

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 102 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Artykuł: Wykorzystanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego w prognozowaniu dystrofii płodu

Autor: DARIUSZ DANILUK , ANDRZEJ KISIEL , AGATA SMOLEŃ , ARTUR CZEKIERDOWSKI

Slowa kluczowe: dystrofia płodu, biometria ultrasonograficzna, modelowanie statystyczne, fetus dystrophy, ultrasonographic biometry, statistical modelling

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 217 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Artykuł: Czy ultrasonograficzna ocena masy płodu może być podstawą do operacyjnego zakończenia ciąży celem uniknięcia dystocji barkowej?

Autor: MAREK KUDŁA, GRZEGORZ CHROMY, MONIKA BOJDYS-SZYNDLAR,
ŁUKASZ SZWACZKA, ADAM NOWARA, ANDRZEJ WITEK

Slowa kluczowe: dystocja barkowa, masa ciała płodu, ultrasonografia, shoulder dystocia, fetal weight, ultrasonography

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 362 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Artykuł: Dystocja barkowa – czy powikłania tego można uniknąć?

Autor: MAGDALENA PIWOWARCZYK, JERZY SIKORA

Slowa kluczowe: dystocja barkowa, czynniki ryzyka, zapobieganie, shoulder dystocia, risk factors, prevention

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 106 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Artykuł: Algorytm prewencji i postępowania w dystocji barkowej

Autor: RYSZARD PORĘBA

Slowa kluczowe: dystocja barkowa, algorytm prewencji i postępowania, shoulder distocia, algorrhythm for prevention and managing

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 132 KB

Ginekologia i położnictwo - medical project 2/2007

Artykuł: Zastosowanie rezonansu magnetycznego w położnictwie

Autor: JAN URBAN , KATARZYNA BOROWSKA-MATWIEJCZUK , JERZY WALECKI

Slowa kluczowe: rezonans magnetyczny, położnictwo, wskazania, magnetic resonance, obstetrics, indications

IC™ Value: 5.45Streszczenie / Pełny tekst | 223 KB